Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Aicinam pieteikties valdes locekļu un padomes locekļu amatiem (PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ)

Atbalstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, kas stājas spēkā 01.01.2015., biedrībai uz 3 gadiem ir jāapstiprina valde 2 cilvēku sastāvā, kā arī padome 12 cilvēku sastāvā.

Tā kā biedrība no šī gada savu darbību viec divās adminsitratīvās teritorijās (Carnikavas un Saulkrastu novados) nepieciešama abu teritoriju pārstāvniecības nodrošināšana lemējinstitūcijā un izpildinstitūcijā.lasīt vairāk»

Biedrība izsludina kopsapulci (MAINĪTS DATUMS)

Atbilstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, tiek sasaukta biedrības biedru ikgadējā kopsapulce. Kopsapulce notiks 2015.gada 12.martā plkst.18:00, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā (Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).

Lūdzma biedrus nomaksāt 2015.gada biedru naudu, kā arī pieteikt dalību kopsapulcē, rakstot uz - sanita.pundina@carnikava.lvlasīt vairāk»

Balsojiet par LEADER Dižprojektu 2014

Šogad jau 5. reizi noteiksim LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas grupu projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.lasīt vairāk»

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina darbā izpilddirektoru

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) piedāvā darbu!
Esi gatavs pārmaiņām un patīk dinamiska vide?
Esi līderis un vēlies uzsākt kaut ko jaunu?

Mēs ticam, ka Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kurā var pašrealizēties dzīvojot un strādājot, un Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kas ir pievilcīga viesiem. La arī šobrīd vēl ir daudz izaicinājumu un iespēju attīstībai tiecoties uz pilnību, ko saucam par labbūtību, spējai pašorganizēties un sadarboties ir izšķirošā loma.
lasīt vairāk»

Biedrība uzsāk tikšanos ciklu par stratēģiju 2014.-2020.gadam - piesaki dalību diskusijās!

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" uzsāk diskusiju ciklu, kurā aicina esošos un potenciālos biedrus un projektu iesniedzējus iepazīties ar paveiktajiem darbiem, kā arī apspriest jaunā plānošanas perioda biedrības stratēģiju.lasīt vairāk»

Biedrībai „Sernikon” – 5 gadu jubileja

Privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” šogad atzīmē savu piecu gadu jubileju. Savu darbību „Sernikon” uzsāka 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. Piecu gadu laikā ar biedrības attīstības stratēģijas mērķu īstenošanai piesaistītiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēti gandrīz 40 projekti Carnikavas novadā.lasīt vairāk»

Izsludināta 9.projektu pieņemšanas kārta - PROJEKTU PIEŅEMŠANA NOTIKS STACIJAS IELĀ 7, PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻĀ

Individuālas konsultācijas projektu iesniedzējiem jāpiesaka ELFLA adminsitratīvajam vadītajam vai EZF administratīvajam vadītāja, rakstot uz e-pasta adresi edgars.pudzis@carnikava.lv vai sanita.pundina@carnikava.lv

Paziņojumu pilnās versijas atrodamas mājas lapas sadaļā "Projektu konkursi", biedrības stratēģija atrodama sadaļā "Stratēģija", bet pietiekumu veidalapas atrodamas Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās "Lauku attīstība" un "Zivsaimniecība".lasīt vairāk»

Projektu jaunumi - apstiprināti ELFLA un EZF projekti

2014.gada pirmajā pusē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON rīkoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu konkursus, kuru rezultātā tikai vienam piešķīra pozitīvu atzinumu par atbilstību vietējās rīcības grupas stratēģijai.lasīt vairāk»

Biedrībai jauna juridiskā adrese

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon informē, ka biedrības jurisikā adrese ir Staciijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads.

Biedrība izsludina biedru kopsapulci 27.03.2014.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON izsludina ikgadējo biedru sapulci. Aicinām biedrus līdz kopsapulcei veikt biedru naudas maksājumu (7,11 EUR fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām un 28.46 EUR komersantiem) uz biedrības norēķinu kontu.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »