Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Izsludināta 9.projektu pieņemšanas kārta - PROJEKTU PIEŅEMŠANA NOTIKS STACIJAS IELĀ 7, PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻĀ

Individuālas konsultācijas projektu iesniedzējiem jāpiesaka ELFLA adminsitratīvajam vadītajam vai EZF administratīvajam vadītāja, rakstot uz e-pasta adresi edgars.pudzis@carnikava.lv vai sanita.pundina@carnikava.lv

Paziņojumu pilnās versijas atrodamas mājas lapas sadaļā "Projektu konkursi", biedrības stratēģija atrodama sadaļā "Stratēģija", bet pietiekumu veidalapas atrodamas Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās "Lauku attīstība" un "Zivsaimniecība".lasīt vairāk»

Projektu jaunumi - apstiprināti ELFLA un EZF projekti

2014.gada pirmajā pusē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON rīkoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu konkursus, kuru rezultātā tikai vienam piešķīra pozitīvu atzinumu par atbilstību vietējās rīcības grupas stratēģijai.lasīt vairāk»

Biedrībai jauna juridiskā adrese

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon informē, ka biedrības jurisikā adrese ir Staciijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads.

Biedrība izsludina biedru kopsapulci 27.03.2014.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON izsludina ikgadējo biedru sapulci. Aicinām biedrus līdz kopsapulcei veikt biedru naudas maksājumu (7,11 EUR fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām un 28.46 EUR komersantiem) uz biedrības norēķinu kontu.lasīt vairāk»

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” paziņojums - 8.KĀRTAS IZSLUDINĀŠANA /precizēti projektu istenošanas termiņi/

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”ietvaros. lasīt vairāk»

Pabeigta 7.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde pabeigusi PPP biedrības SERNIKON rīkotās 6.projektu pieteikumu kārtas vērtēšanu.lasīt vairāk»

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim
7.kārtā pieejamais publiskais finansējums 8 181,77 LVL
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.
lasīt vairāk»

Biedrības aktualitātes - izvērtēti projekti, jauni video un TUVĀKAJĀ LAIKĀ TIKS IZSLUDINĀTA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

2013.gada oktobris biedrībai SERNIKON nācis ar vairākām aktualitātēm - pabeigta 6.kārtas ELFLA un EZF projektu vērtēšana, sagatavoti un publicēti vairāki video par īstenotajiem projektiem, kā arī biedrības padome pieņēmusi lēmumi izsludināt ELFLA 7.kārtas projektu pieņemšanu.lasīt vairāk»

Pabeigts Carnikavas novada pašvaldības īstenots projekts par elektronisko apakalpojumu ieviešanu

26.septembrī uzsākta portāla pakalpojumi.carnikava.lv darbība. Portāls un pakalpojumu saņemšanas vietas izveidotas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.lasīt vairāk»

NOSLĒGUSIES 6.PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

19.09.2013. noslēdzās ELFLA un EZF projektu pieņemšanas 6.kārta, kas arī bija esošā plānošanas perioda pēdējā finansējuma sadales kārta. Līdz noteiktajam termiņam tika saņemti 8 projektu iesniegumu.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »