Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” piešķir tiesības sagatavot sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par tiesībām sagatavot 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novados. Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem.lasīt vairāk»

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA vakance Carnikavas novadā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģ. Nr. 40003347699,
aicina darbā uz nenoteiktu laiku:
LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I)
Siguldas nodaļā
(ar darba vietu Carnikavas novadā)

lasīt vairāk»

Aicinām esošos un potenciālos tūrisma nozares pārstāvjus uz tikšanos

Turpinot vietējās attīstības stratēģijas izstrādi 2014.-2020.plānošanas periodam, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" aicina esošos un potenciālos tūrisma uzņēmējus uz tikšanos.lasīt vairāk»

Biedru kopsapulce ievēl jaunu biedrības valdi un padomi

2015.gada 12.martā notika Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" biedru kopsapulce. Ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos grozījumus biedrības statūtos, kā arī biedrības darbības uzsākšanu arī Saulrkastu novados, tika apstiprināta jauna biedrības padome un valde.lasīt vairāk»

Aicinam pieteikties valdes locekļu un padomes locekļu amatiem (PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ)

Atbalstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, kas stājas spēkā 01.01.2015., biedrībai uz 3 gadiem ir jāapstiprina valde 2 cilvēku sastāvā, kā arī padome 12 cilvēku sastāvā.

Tā kā biedrība no šī gada savu darbību viec divās adminsitratīvās teritorijās (Carnikavas un Saulkrastu novados) nepieciešama abu teritoriju pārstāvniecības nodrošināšana lemējinstitūcijā un izpildinstitūcijā.lasīt vairāk»

Biedrība izsludina kopsapulci (MAINĪTS DATUMS)

Atbilstoši Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" statūtiem, tiek sasaukta biedrības biedru ikgadējā kopsapulce. Kopsapulce notiks 2015.gada 12.martā plkst.18:00, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā (Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).

Lūdzma biedrus nomaksāt 2015.gada biedru naudu, kā arī pieteikt dalību kopsapulcē, rakstot uz - sanita.pundina@carnikava.lvlasīt vairāk»

Balsojiet par LEADER Dižprojektu 2014

Šogad jau 5. reizi noteiksim LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas grupu projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.lasīt vairāk»

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina darbā izpilddirektoru

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) piedāvā darbu!
Esi gatavs pārmaiņām un patīk dinamiska vide?
Esi līderis un vēlies uzsākt kaut ko jaunu?

Mēs ticam, ka Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kurā var pašrealizēties dzīvojot un strādājot, un Latvijas lauki un mazpilsētas var būt vieta, kas ir pievilcīga viesiem. La arī šobrīd vēl ir daudz izaicinājumu un iespēju attīstībai tiecoties uz pilnību, ko saucam par labbūtību, spējai pašorganizēties un sadarboties ir izšķirošā loma.
lasīt vairāk»

Biedrība uzsāk tikšanos ciklu par stratēģiju 2014.-2020.gadam - piesaki dalību diskusijās!

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" uzsāk diskusiju ciklu, kurā aicina esošos un potenciālos biedrus un projektu iesniedzējus iepazīties ar paveiktajiem darbiem, kā arī apspriest jaunā plānošanas perioda biedrības stratēģiju.lasīt vairāk»

Biedrībai „Sernikon” – 5 gadu jubileja

Privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” šogad atzīmē savu piecu gadu jubileju. Savu darbību „Sernikon” uzsāka 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kuri vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. Piecu gadu laikā ar biedrības attīstības stratēģijas mērķu īstenošanai piesaistītiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem finansēti gandrīz 40 projekti Carnikavas novadā.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »