Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Biedrība rīkos apmācības par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu

Ņemot vērā to, ka Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" ir izsludinājusi 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmo projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu, tiek rīkoti semināri par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.lasīt vairāk»

Turpmāk Sernikon jaunumi arī sociālajā tīklā Facebook

Turpmāk informāciju par biedrības aktualitātēm meklējiet sociālajā tīklā Facebook adresē - www.facebook.com/biedribasernikon

Projektu iesniedzējiem Carnikavas novadā ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums projektiem

Carnikavas novada pašvaldība, pamatojoties uz oašvaldības saistošajiem noteikumiem - Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
lasīt vairāk»

Informatīvi semināri par stratēģiju un plānoto projektu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon", gatavojoties 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmajai projektu pieņemšanas kārtai, izsludina informatīvus seminārus par vispārīgām prasībām projektu iesniegumu gatavotājiem.lasīt vairāk»

Zemkopības minsitrija apstiprinājusi biedrības sagatavoto stratēģiju - sākas ieviešanas process

2016.gada 17.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-4/449-2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šo lēmumu Publisko un privāto aprtnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai stratēģijai Carnikavas un Saulkrastu novadiem ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 382 098.29 EUR apmērā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 519 199.98 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.lasīt vairāk»

Īstenots apmācību projekts

Biedrība „Sernikon” ir īstenojusi uzņēmēju apmācību projektu. Projekts īstenots ar Carnikavas novada domes atbalstu projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.lasīt vairāk»

Padome apstiprina sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" padome 2015.gada 22.oktobra sēdē apstiprināja sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem 2014.-2020.gadamlasīt vairāk»

Biedrība “Sernikon” uzsāk sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sabiedrisko apspriešanu (09.10.-19.10.)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” nodod sabiedriskai apspriešanai 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem.lasīt vairāk»

Biedrība aicina uz apmācībām

Biedrība „Sernikon” realizē projektu Carnikavas novada domes izsludinātajā konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”.

Projekta ietvaros tiek organizētas trīs dienu apmācības novada uzņēmējiem un apkalpojošajā sfērā strādājošajiem.
lasīt vairāk»

Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai “Sernikon” rīko noslēguma sanāksmes par 2014.-2020.gada plānošanas perioda stratēģijas apspriešanu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 2015.gada oktobrī noslēgs 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Carnikavas un Saulkrastu novadoslasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »