Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim
7.kārtā pieejamais publiskais finansējums 8 181,77 LVL
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.
lasīt vairāk»

Biedrības aktualitātes - izvērtēti projekti, jauni video un TUVĀKAJĀ LAIKĀ TIKS IZSLUDINĀTA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

2013.gada oktobris biedrībai SERNIKON nācis ar vairākām aktualitātēm - pabeigta 6.kārtas ELFLA un EZF projektu vērtēšana, sagatavoti un publicēti vairāki video par īstenotajiem projektiem, kā arī biedrības padome pieņēmusi lēmumi izsludināt ELFLA 7.kārtas projektu pieņemšanu.lasīt vairāk»

Pabeigts Carnikavas novada pašvaldības īstenots projekts par elektronisko apakalpojumu ieviešanu

26.septembrī uzsākta portāla pakalpojumi.carnikava.lv darbība. Portāls un pakalpojumu saņemšanas vietas izveidotas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.lasīt vairāk»

NOSLĒGUSIES 6.PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

19.09.2013. noslēdzās ELFLA un EZF projektu pieņemšanas 6.kārta, kas arī bija esošā plānošanas perioda pēdējā finansējuma sadales kārta. Līdz noteiktajam termiņam tika saņemti 8 projektu iesniegumu.lasīt vairāk»

ATGĀDINĀJUMS PAR PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU!

Ņemot vērā to, ka tuvojas projektu pieņemšanas 6.kārtas noslēgums, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projektu iesniedzējiem atgādina:


lasīt vairāk»

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ceturtās un piektās kārtas projektus

Sadaļā ES ATBALSTĪTIES PROJEKTI ievietota informācija par ELFLA unEZF projektiem, kas saņēmuši Lauku atbalsta dienesta lēmumus par projektu apstiprināšanu:
lasīt vairāk»

Aicinām pieteikt individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON atgādina, ka jau 15.augustā tiks uzsākta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta un šīs (pēdējās) kārtas ietvaros ir pieejams atbalsts gan no Eiropas Lauksaimniecības funda lauku attīsŠEITtībai, gan Eiropas Zivsaimniecības fonda .lasīt vairāk»

TIEK IZSLUDINĀTA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS 6.KĀRTA (PĒDĒJĀ)

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma“ Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”ietvaros. lasīt vairāk»

Pabeigta 5.kārtas projektu vērtēšana

‍Kā iepriekš tika informēts biedrība saņēma 3 projektu pieteikumus EZF finansējuma saņemšanai, bet biedrības padome lēma pozitīvu atzinumu sniegt diviem pieteikumiem, kas nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā:lasīt vairāk»

7. un 8. jūnijā Preiļos un kaimiņu novados notiks 1. Latvijas Lauku kopienu parlaments

Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem par lauku telpas neizbēgamu bojā eju un, ņemot vērā tādu valstu kā Zviedrija un Igaunija lauku attīstības pieredzi, kurās veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika, biedrība „Latvijas Lauku forums”, kas pārstāv Latvijas Lauku pilsoniskās sabiedrības un ilgtspējīgas lauku attīstības balsi Latvijā un Eiropas Savienībā, 2013. gada 7. un 8. jūnijā sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību rīko 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentulasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »