Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Lauku atbalsta dienests uzsāk projektu vērtēšanu

Biedrības izvērtētie projektu pieteikumi 17.06.2016. tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai projektu vērtēšanai.lasīt vairāk»

1.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrības "Sernikon" Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos projektu pieteikumuslasīt vairāk»

Tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta

Pēc rīcības plāna grozījumu saskaņošanas, atkārtoti tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta.lasīt vairāk»

I.projektu kārtas rezultāti

No šī gada 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 11.maijam biedrība „Sernikon” organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.lasīt vairāk»

Paziņojums par kārtas beigu termiņu

Ņemot vērā nepieciešamību saskaņot grozījumus Rīcības plānā, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" paziņo nepārtrauktās pieņemšanas kārtas beigu termiņu rīcībā EJZF1 „Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai".lasīt vairāk»

Sernikon izsludina projektu pieteikumu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izstrādātājai Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.lasīt vairāk»

No 5. līdz 8. jūnijam notiek jauniešu nometne "Young Business"

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta nometne “Young Business”, kurā piedalās arī Saulkrastu novada un Carnikavas novada 8. klašu skolēni.lasīt vairāk»

No 5. līdz 8. jūnijam notiek jauniešu nometne "Young Business"

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta nometne “Young Business”, kurā piedalās arī Saulkrastu novada un Carnikavas novada 8. klašu skolēni.lasīt vairāk»

No 5. līdz 8. jūnijam notiek jauniešu nometne "Young Business"

Lai veicinātu jauniešos uzņēmējdarbības prasmju attīstību, līderību un komandas garu, projekta “EST – LAT Business” ietvaros tiek organizēta nometne “Young Business”, kurā piedalās arī Saulkrastu novada un Carnikavas novada 8. klašu skolēni. lasīt vairāk»

Tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts

Biedrība kopā ar Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas un Salacgrīvas novada domi INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenos kopīgu sadarbības projektu „Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »