Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta

Pēc rīcības plāna grozījumu saskaņošanas, atkārtoti tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta.lasīt vairāk»

I.projektu kārtas rezultāti

No šī gada 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 11.maijam biedrība „Sernikon” organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.lasīt vairāk»

Paziņojums par kārtas beigu termiņu

Ņemot vērā nepieciešamību saskaņot grozījumus Rīcības plānā, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" paziņo nepārtrauktās pieņemšanas kārtas beigu termiņu rīcībā EJZF1 „Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai".lasīt vairāk»

Sernikon izsludina projektu pieteikumu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” izstrādātājai Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.lasīt vairāk»

Tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts

Biedrība kopā ar Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas un Salacgrīvas novada domi INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenos kopīgu sadarbības projektu „Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”.lasīt vairāk»

Biedrība rīkos apmācības par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu

Ņemot vērā to, ka Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" ir izsludinājusi 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmo projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu, tiek rīkoti semināri par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu.lasīt vairāk»

Turpmāk Sernikon jaunumi arī sociālajā tīklā Facebook

Turpmāk informāciju par biedrības aktualitātēm meklējiet sociālajā tīklā Facebook adresē - www.facebook.com/biedribasernikon

Projektu iesniedzējiem Carnikavas novadā ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums projektiem

Carnikavas novada pašvaldība, pamatojoties uz oašvaldības saistošajiem noteikumiem - Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
lasīt vairāk»

Informatīvi semināri par stratēģiju un plānoto projektu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon", gatavojoties 2014.-2020.gada plānošanas perioda pirmajai projektu pieņemšanas kārtai, izsludina informatīvus seminārus par vispārīgām prasībām projektu iesniegumu gatavotājiem.lasīt vairāk»

Zemkopības minsitrija apstiprinājusi biedrības sagatavoto stratēģiju - sākas ieviešanas process

2016.gada 17.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-4/449-2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šo lēmumu Publisko un privāto aprtnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai stratēģijai Carnikavas un Saulkrastu novadiem ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 382 098.29 EUR apmērā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 519 199.98 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »