Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Pabeigts darbs pie pētījuma "Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas Piekrastē"

Dokumenta mērķis ir apzināt izskaloto jūras aļģu uzkrāšanās vietas, to iespējamo apsaimniekošanu no dabas aizsardzības un saimnieciskā viedokļa visā Latvijas jūras krasta līnijā (izņemot Rīgas pilsētas jūras krasta līniju), kas būtu kā rekomendācija atbildīgajām institūcijām, izsniedzot atzinumus par saimnieciskās un/vai vides aizsardzības rakstura darbībām, saistībā ar jūras aļģu apsaimniekošanu un izmantošanu piekrastē.lasīt vairāk»

Līdz 15. novembrim bija atklāts konkurss uz biedrības “Jūras Zeme” administratīvā vadītāja amatu!

Amata nosaukums – Administratīvais vadītājs
Amata nozīme (galvenā atbildība) – Biedrības darba administrēšana, projektu uzraudzība un koordinēšana
lasīt vairāk»

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF2 "Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojuma sniegšanā"

Tuvākajā laikā visi projektu pieteicēji tiks informēti individuāli par Biedrības “Jūras Zeme” lēmumu attiecībā uz individuāliem projektu pieteikumiem.lasīt vairāk»

Biedrība "Jūras Zeme" izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF3 " Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība"

Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 7. projektu kārtas projektus rīcībā EJZF3 " Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība"lasīt vairāk»

Šovasar tika intervēti Carnikavas un Saulkrastu novadu piekrastes zvejnieki

Carnikavas un Saulkrastu novados uzsākta projekta “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuru projekta sadarbības partneri PPP biedrība “Sernikon” un biedrība “Jūrkante” sauc vienkārši- “Vidzemes zvejnieks” lasīt vairāk»

Noritējusi biedru sapulce 29. augustā Zvejniekciemā

Norises laiks: 2019. gada 29.augusts 18:00
Norises vieta: Zvejniekciems, Atputas iela 1b (Lielā zāle)lasīt vairāk»

Iepazīsties ar labākiem VRG projektiem no visas Latvijas!

Publicēti Latvijas Vietējo rīcības grupu 2018. gada dižprojekti, kuru starpā arī Carnikavā īstenotais projekts par medīcīnas centra "Liepas" izveidi.lasīt vairāk»

Veiksmīgi noritējis seminārs potenciālajiem proejektu iesniedzējiem par 7. projektu kārtu

Norises laiks: 2019. gada 2. augusts 10:00
Norises vieta: Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads (Saulkrastu jauniešu māja)lasīt vairāk»

Konsultācijas par izsludināto 7. projektu kārtu noslēgušās

PPP bierība "Sernikon" laika periodā no 22. jūlija līdz 22. augustam organizēja konsultācijas par izsludināto 7. projektu kārtu atbalsta pretendentiem. Vairāk informācijas
Rakstot: sernikon@carnikava.lv
Zvanot: 20044241lasīt vairāk»

No 22. jūlija līdz 22. augutam Lauku atbalsts dienesta EPS sistēmā var pieteikties Sernikon izsldinātajam līdzfinansējumam

No 22. jūlija līdz 22. augustam atvērta pieteikšanās izsludinātajam EJZF finansējumam tūrisma un piekrastes attīstībai Carnikavas un Saulkrastu novados.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »