Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Izsludināts projektu pieteikumu konkurss ELFLA3 un EJZF3 rīcībās

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.lasīt vairāk»

Apstiprināti ierosinātie grozījumi stratēģijā

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijā un Vērtēšanas vadlīnijās.lasīt vairāk»

Sernikon izsludina projektu pieteikumu konkursu

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.lasīt vairāk»

Grozījumi stratēģijā un Projektu vērtēšanas vadlīnijās

Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Biedrības ierosinātos grozījumus Stratēģijā un Vērtēšanas vadlīnijās.lasīt vairāk»

Lauku atbalsta dienests uzsāk projektu vērtēšanu

Biedrības izvērtētie projektu pieteikumi 17.06.2016. tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai projektu vērtēšanai.lasīt vairāk»

1.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrības "Sernikon" Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos projektu pieteikumuslasīt vairāk»

Tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta

Pēc rīcības plāna grozījumu saskaņošanas, atkārtoti tiek izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta.lasīt vairāk»

I.projektu kārtas rezultāti

No šī gada 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 11.maijam biedrība „Sernikon” organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.lasīt vairāk»

Paziņojums par kārtas beigu termiņu

Ņemot vērā nepieciešamību saskaņot grozījumus Rīcības plānā, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" paziņo nepārtrauktās pieņemšanas kārtas beigu termiņu rīcībā EJZF1 „Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai".lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »